Δομικές πλάκες
23/11/2015
Ηλεκτρονικός Ενεργομετρητής
19/01/2016
Δομικές πλάκες
23/11/2015
Ηλεκτρονικός Ενεργομετρητής
19/01/2016
όλα

‘Χτίζουμε’ το περιβάλλον μας

aeiforos-anaptyxi-domoemporikiΤα κτίρια έχουν  μια τεράστια επίδραση στο περιβάλλον, τόσο με την  κατασκευή όσο και τη χρήση τους, συμβάλλοντας σημαντικά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για το λόγο αυτό, οι αειφόρες μέθοδοι κατασκευής γίνονται όλο και πιο σημαντικές.  Η Saint-Gobain  έχει αναπτύξει μια προσέγγιση στις δραστηριότητες της  έχοντας διαρκώς γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, που βοηθά τους συνεργάτες  της  στον κλάδο των κατασκευών (αρχιτέκτονες, εργολάβους, συνεργεία τοποθέτησης) να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Δέσμευση της εταιρίας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προϊόντων και των  συστημάτων  στο περιβάλλον και αυτό το επιτυγχάνει με διάφορους τρόπους:

  • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της παρακολουθούνται άγρυπνα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς επίσης  κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους. Αυτό απαιτεί διαφάνεια και την αποτελεσματική χρήση των ευρέως αποδεκτών  τεχνικών  LCA (Life Cycle Assessment) οι οποίες δίνουν  σημαντικές μετρήσεις  προσφέροντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της εταιρείας να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με  τις αναγκαίες απαιτήσεις των πιστοποιητικών LEED ή BREEAM και βρίσκονται σε συνεχή  βελτίωση.
  • Το εργοστάσιο παραγωγής , οι αποθήκες και το ευρύ δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα,  εξυπηρετούν την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς των προϊόντων στα σημεία τοποθέτησης και κατασκευής.
  • Τα προϊόντα της εταιρίας προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και υγεία στους ιδιοκτήτες  και χρήστες των κτιρίων.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Saint-Gobain δημιουργεί μια ισχυρή στρατηγική “Eco-innovation ” για να διασφαλίσει  ότι η περιβαλλοντική επίπτωση ενός νέου προϊόντος εκτιμάται σωστά, από την αρχή  της διαδικασίας .

Χρησιμοποιώντας αυτή την νοοτροπία και μεθοδολογία, είναι σίγουρο ότι η Saint-Gobain ότι  θα είναι σε θέση να προσφέρει  όλο και περισσότερα  προϊόντα, συστήματα  και καινοτόμες υπηρεσίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και άνεση για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν και τους  τελικούς  χρήστες.

H Saint-Gobain Hellas δεσμευόμενη για άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ( Ξηρή Δόμηση  Rigips/Isover/Bituver – Εξωτερική θερμομόνωση WEBER – Συστήματα Ύδρευσης, Άρδευσης PAM) πιστοποιήθηκε κατά ISO-14001.

Η πιστοποίηση επιτεύχθηκε μέσω ενεργειών και διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων), την εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και Α υλών, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα η επίτευξη πιστοποίησης κατά ISO-14001 διασφαλίζει  τους συνεργάτες της,  πως η εταιρεία  λειτουργεί πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με κοινωνική υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το Περιβάλλον αναλλοίωτο από τις δραστηριότητες της.

Περισσότερες πληροφορίες για την δραστηριότητα του ομίλου όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη και γενικότερα την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Κατοικία μπορείτε να έχετε στο http://rigips.gr/aeiforos-anaptyxi