Μεταλλικά Προφίλ

συστήματα οροφών

Εφαρμογές Μεταλλικών Προφίλ

Τα μεταλλικά προφίλ τυποποιούν τις κατασκευές τοίχων, οροφών και επενδύσεων με γυψοσανίδες, ινογυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
Ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιμετρικά, γωνιόκρανα και ενισχυμένοι ορθοστάτες είναι συγκεκριμένων διατομών διεθνώς και είναι απόλυτα συνεργάσιμα μεταξύ τους.

Παράγονται σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο  ΕΝ 14195, έχοντας τη σήμανση CE που είναι υποχρεωτική για κάθε προϊόν που διακινείται στην Ευρωπαϊκή ένωση.

Τα αναδιπλωμένα άκρα του ορθοστάτη και του οδηγού οροφής, οι κυκλικές διατρήσεις με στρογγυλεμένα άκρα κατά μήκος των ορθοστατών για εύκολη και χωρίς φθορές διέλευση των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, οι νευρώσεις, το πάχος του χάλυβα, το γαλβάνισμα εν θερμώ για αντοχή στην οξείδωση ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες υγρασίας είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των προφίλ που μεγιστοποιούν την ποιότητα κατασκευής, κατοχυρώνοντας τον μηχανικό, τον τεχνίτη και τον ιδιώτη.

Η επιλογή του μεταλλικού προφίλ επηρεάζει σοβαρά την στατική επάρκεια και τις επιδόσεις σε ηχομόνωση και πυραντοχή των κατασκευών ξηράς δόμησης