Η Εταιρία

Οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν πολυετή πείρα στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται από το 1988 και μετά, έχοντας έτσι αποκομίσει πλήθος εμπειριών και γνωριμιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ιερά Οδό 101 στην περιοχή του Βοτανικού, όπου διατηρεί αποθήκη συνολικού εμβαδού 3.000 τ.μ. Τα γραφεία της καταλαμβάνουν 350 τ.μ.

Η εταιρία διαθέτει 3 ιδιόκτητα φορτηγά, ανυψωτικά περονοφόρα και στόλο 6 αυτοκινήτων για χρήση πωλήσεων.


Όραμα

Να πρωταγωνιστούμε στην Ελληνική αγορά στον τομέα του εμπορίου υλικών και συστημάτων δόμησης, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας και διασφαλίζοντας την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων μας.

Αξίες

Πάθος για τους πελάτες:
Οι πελάτες μας έχουν επιλέξει να μας εμπιστευθούν.
Ως ανταπόδοση προσπαθούμε συνεχώς να κατανοούμε τις ανάγκες τους και να τους ικανοποιούμε με τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε.

Πάθος για τους ανθρώπους μας:
Η επιτυχία οφείλεται στην από κοινού εργασία εξαιρετικών ανθρώπων. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε, να αναπτύσσουμε, να ανταμείβουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους.

Πάθος για αποτέλεσμα:
Είμαστε προσανατολισμένοι στη δράση και μας ωθεί η επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι.