Θερμοπρόσοψη

συμβολή στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος

Θερμοπρόσοψη

Με την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων εξασφαλίζουμε το βέλτιστο κλίμα του χώρου του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου συνδυάζοντας ποιότητα, υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή σε μια τεχνολογικά προηγμένη κτιριακά κατασκευή.
Συγκεκριμένα με την εξωτερική θερμομόνωση εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση πετρελαίου ή φυσικού αερίου το χειμώνα και ηλεκτρικού ρεύματος το καλοκαίρι, σε μία εποχή που η ενέργεια κοστίζει ολοένα και περισσότερο. Με τους εξαιρετικής ποιότητας σοβάδες και την ελαστομέρειά τους, αποφεύγουμε τις ρηγματώσεις στον εξωτερικό σοβά ενώ η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι βαφή κάθε 15 περίπου χρόνια.

Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης επιτρέπει:

–      Τη μείωση του πάχους της τοιχοποιίας αφού με την εφαρμογή του συστήματος δεν απαιτείται η κατασκευή διπλού εξωτερικού τοίχου.
–      Τη μείωση του βάρους της τοιχοποιίας που καλείται να υποστηρίξει ο φέρων οργανισμός.
–      Την ανάπτυξη του συστήματος εξωτερικά της οικοδομικής γραμμής για τα πριν του 1979 κτίρια.
Το σύστημα προστατεύει τα δομικά στοιχεία από τη συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό τους λόγω της μεγάλης διακύμανσης θερμοκρασίας κατά μήκος τους, καθώς και τις σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης από ζημιές εξαιτίας του παγετού.
Επίσης προσθέτει αξία στην ακίνητη περιουσία καθώς με την εφαρμογή του συστήματος γίνεται εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ σύμφωνα με την οποία όλα τα κτίρια θα αποκτήσουν Ενεργειακή Ταυτότητα.
Το μονωτικό υλικό του συστήματος είναι αυτοσβενύμενες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οι οποίες έχουν μεγάλη ελαστικότητα, αναπνέουν, δεν επηρεάζονται από την υγρασία, επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς, είναι φιλικό υλικό στον χρήστη, οικονομικά συμφέρον και παράγεται σε πάχη από 10 – 300mm. Είναι το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη.

Με την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων εξασφαλίζουμε το βέλτιστο κλίμα του χώρου του κτιρίου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου συνδυάζοντας ποιότητα, υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή σε μια τεχνολογικά προηγμένη κτιριακά κατασκευή.