Η τεχνική και εμπορική υποστήριξη είναι μοναδική ικανότητα της εταιρείας που προκύπτει από το ιδιαίτερα εκπαιδευμένο προσωπικό της και από την ποικιλία των ολοκληρωμένων – πιστοποιημένων συστημάτων δόμησης.

Στις καθημερινές δραστηριότητες του προσωπικού είναι: μία πλήρης οικονομική προσφορά υλικών, εξεύρεση κατάλληλου συνεργείου, προμέτρηση υλικών βάση σχεδίου και επιλογή των κατάλληλων για την εκάστοτε εργασία υλικών.

Επιπλέον, τα προϊόντα της εταιρείας είναι συνυφασμένα με την υψηλή ποιότητα, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά τεχνικών χαρακτηριστικών κατά ΕΝ και πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO.

Επιτυγχάνει εστίαση στον εξωτερικό της πελάτη, αντέχοντας στο χρόνο διατηρώντας σε υψηλό βαθμό το service των προϊόντων που εμπορεύεται, παραδίδοντας σε σωστό χρόνο υλικά χωρίς φθορές! Γι’ αυτό το λόγο διαθέτει πέρα των εξωτερικών συνεργατών δημοσίας χρήσεως, τρία ιδιόκτητα φορτηγά που διανέμουν όχι μόνο στην Αττική αλλά και σχεδόν σε ολόκληρη την νότια Ελλάδα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά την εφαρμογή των υλικών για την υποστήριξη του εφαρμοστή καθώς και μετά το πέρας των εργασιών εφόσον ο ιδιοκτήτης του έργου το επιθυμεί.

Συνεπώς η εταιρεία προσφέρει after sales service για την απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών της.