Ετοιμοι Σοβάδες

Θερμομόνωση • Ηχομόνωση • Στεγάνωση • Πυροπροστασία

Ετοιμοι Σοβάδες

Οι έτοιμοι σοβάδες είναι το ιδανικό επίχρισμα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανατρέποντας όλους τους συμβατικούς τρόπους σοβατίσματος. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο σοβατίσματος του οποίου η διαδικασία εφαρμογής προϋποθέτει τρία στάδια (πεταχτό, λάσπωμα, μαρμαρόσκονη) σε διαφορετικές ημέρες, οι έτοιμοι σοβάδες προσφέρουν με μία στρώση, ποιότητα εργασίας, αντοχή στη φωτιά και εξαιρετική αντοχή στα καρφιά, στις στηρίξεις, στη συμπίεση και στα γδαρσίματα.
Ιδιαίτερα οι γυψοσοβάδες (κατάλληλοι μόνον για εσωτερική χρήση) προσφέρουν επιπλέον ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς σπατουλάρισμα.  Χάρη στην πορώδη δομή τους αναπνέουν και ρυθμίζουν το κλίμα του χώρου. Έχουν την ίδια οξύτητα (ΡΗ) και την ίδια ατμοδιαπερατότητα με το ανθρώπινο δέρμα.

Τα έτοιμα επιχρίσματα προτιμούνται από τους κατασκευαστές, τα συνεργεία και τους ιδιοκτήτες γιατί διασφαλίζουν σωστές και σταθερές αναλογίες πρώτων υλών, κάτι που εργοταξιακά παρασκευασμένοι συμβατικοί σοβάδες δεν μπορούν να προσφέρουν.  Επίσης συνοδεύονται από ζυγολόγιο επιτρέποντας στον πελάτη να γνωρίζει τις ακριβείς ποσότητες υλικών που παραλαμβάνει χωρίς ανησυχία για φύρες ή αδικαιολόγητες απώλειες υλικών.
Οι έτοιμοι σοβάδες διατίθενται σε σακιά για εφαρμογή με το χέρι είτε σε σακιά για εφαρμογή με τη μηχανή ανάμιξης και προώθησης.  Για μεγάλες επιφάνειες κατόπιν συμφωνίας διατίθενται χύμα σε σιλό.

τα έτοιμα επιχρίσματα προτιμούνται από τους κατασκευαστές, τα συνεργεία και τους ιδιοκτήτες γιατί διασφαλίζουν σωστές και σταθερές αναλογίες πρώτων υλών, κάτι που εργοταξιακά παρασκευασμένοι συμβατικοί σοβάδες δεν μπορούν να προσφέρουν.